zondag 30 januari 2022 om 18:30

gez. Avonddienst
Voorganger(s): ds. C. Baggerman

In deze gezamenlijke dienst gaat voor ds. C. Baggerman.

U kunt deze dienst ook meebeleven via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Zingen             Psalm 40: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen             Lied 906: 1, 7 en 8
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 41: 1-17 a
Zingen:            Psalm 62: 1
Schriftlezing:  Romeinen 8: 22-31
Zingen:            Psalm 62: 4 en 5
Prediking:  –  ‘Twee volle jaren later kreeg de farao een droom’- Gen. 41: 1
Zingen:            Lied 903: 1, 4 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen             Lied 175
Dankgebed, voorbede, avondgebed
Zingen             Lied 969
Zegen


De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor Jeugddorp De Glind
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 22 mei 2022 om 10:00
kand. R.P. Hoogenboom uit Woerden

gez. Avonddienst

zo 22 mei 2022 om 18:30
ds. C. Baggerman

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring