zondag 30 januari 2022 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger(s): ds. G. den Hartogh


Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
In deze ruildienst gaat voor ds. G. den Hartogh.


Klik op de afbeelding om de dienst mee te beleven.
Of luister mee via de Kerkomroep 

Liturgie

Woord van welkom en mededelingen
 Intochtslied: 91a                        
 Stil gebed
 Bemoediging en groet
 Loflied: 906: 1 en 8                    
 Gebed: Lied 836: 1 en 4
 Genadeverkondiging
 Woorden van het Verbond
 Gebed om verlichting met de H. Geest
 Schriftlezing: Psalm 13
 Lied 43: 3, 4 en 5        
 Schriftlezing: Matth. 4 : 1-11
 Lied 539                
 Preek, n.a.v. het thema ‘Vertrouwen’
 Lied: 835                                
 Dankzegging en voorbeden
 Inzameling der gaven
 Slotlied: 910                        
 ZegenDe diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor Jeugddorp De Glind
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 22 mei 2022 om 10:00
kand. R.P. Hoogenboom uit Woerden

gez. Avonddienst

zo 22 mei 2022 om 18:30
ds. C. Baggerman

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring