zondag 16 januari 2022 om 10:00

online Ochtenddienst
Voorganger(s): ds. H.P.J. Schormans / Amersfoort

Deze dienst is online met enkele zangers in de kerk die zich hebben opgegeven en daarop zijn uitgenodigd.

Klik op de afbeelding om de dienst mee te beleven.
Of luister mee via de Kerkomroep 

Liturgie

Mededelingen
Intochtspsalm                    Psalm 43:3.4.5                        
Bemoediging
Groet
Drempelgebed
Zingen                                 Lied 412:6                                                       

Kyrie ..Smeekgebed voor de nood van de wereld
Glorialied                            Lied 412:1.3     

Gebed om de opening van het Woord
Kinderlied                                    Evangelische liedbundel 188 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing:                      Johannes 2:1-11 NBV
Zingen:                                Lied 793     
Prediking
Zingen :                               Lied 840 
Gebed en voorbeden, Onze Vader
Slotlied                                Lied 834 
Zegen

De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor Timon Deze organisatie helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 30 jan 2022 om 10:00
ds. G. den Hartogh

gez. Avonddienst

zo 30 jan 2022 om 18:30
ds. C. Baggerman

_______________

Aanmelden kerkdiensten

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring