zondag 28 november 2021 om 10:00

1e Advent, Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. C. Baggerman

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven 

Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Welkom en mededelingen
Aansteken van de adventskaars
Zingen:     Psalm 25: 1 en 2 
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:     Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8
Schuldbelijdenis en gebed om verlichting met de heilige Geest
Woord voor de kinderen
Schriftlezing: Ruth 1
Zingen:     Psalm 77: 1 en 3
Prediking: ‘Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst.’ – Ruth 1: 22
Zingen:     Lied 767: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen
Onderwijzing bij het Avondmaal
Zingen:     Lied 440: 1, 2 en 3
Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Instellingswoorden
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de viering
Slotlied:    Lied 442
Zegen    
Zingen: Amen amen amen

De inhoud van de Avondmaalbekers is Noodhulp voor een project van Dorcas: de opbouw van het door oorlog verwoeste land Syrië.
De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenerstein, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. 
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Online Adventsgebed

di 07 dec 2021 om 19.30
J. Remmers en C. Baggerman

Ochtenddienst,3e Advent

zo 12 dec 2021 om 10:00
ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort

_______________

Aanmelden kerkdiensten

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring