zondag 24 oktober 2021 om 18:30

Avonddienst
Voorganger: mevr.ds. A. Verbaan-vd Heuvel

In deze gezamenlijke avonddienst  in de IJsseldijkkerk gaat voor mevr.ds. A. Verbaan-vd Heuvel uit Bennekom

Deze dienst zal ook worden online uitgezonden. Klikt u hiervoor op de paarse link
"Online kerkdiensten" in de rechterkolom hiernaast.
U kunt de dienst vanaf 18.30uur of op een later tijdstip ook beluisteren via Kerkomroep.nl

Liturgie

Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt...

orgelmuziek
Welkom
Aanvangslied : Lied 825: 1 en 3
Stil gebed

Bemoediging en Groet
Zingen: Lied 695
Gebed van toenadering en om Gods Geest
Schriftlezing: Johannes 3: 5-8
Schriftlezing: Galaten 5: 13-26
Zingen: Psalm 67: 1 en 3
Verkondiging
orgelspel
Zingen: Lied 701
We luisteren naar de Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Lied 675: 1 (staande)
Gebeden
Stil Gebed
Onze Vader
Afkondiging collecten
Zingen: Lied 675: 2
Zegen
orgelspel

terug

Agenda

Online Adventsgebed

di 07 dec 2021 om 19.30
J. Remmers en C. Baggerman

Ochtenddienst,3e Advent

zo 12 dec 2021 om 10:00
ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort

_______________

Aanmelden kerkdiensten

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring