zondag 24 oktober 2021 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger: mevr.drs. T. Dijkstra-Algra

Klik vanaf 10.00uur op de paarse link "Online kerkdiensten" in de rechterkolom hiernaast  om de dienst mee te beleven 
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip

Liturgie
Welkom
Intochtslied: Psalm 92 : 1,2 en3
Votum en groet
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 217 : 1, 4 en 5
Gebed om de Geest
Kindermoment
1e lezing: Psalm 8
Zingen: Lied 8a : 1, 2 en 3
2e lezing: Marcus 1 : 14-20
Zingen: Lied 835 : 1
Preek
Zingen: Lied 978
Gebeden
Aankondiging collecte
Zingen: Slotlied 289 
Zegen.


De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor de najaarszending met een project van Kerk in Actie in Guatemala , waar onderdrukte vrouwen steun krijgen om weerbaar en sterk te worden in huis en kerk
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Online Adventsgebed

di 07 dec 2021 om 19.30
J. Remmers en C. Baggerman

Ochtenddienst,3e Advent

zo 12 dec 2021 om 10:00
ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort

_______________

Aanmelden kerkdiensten

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring