zondag 26 september 2021  om 10:00
Voorganger: dr. G. den Hartogh
Ochtenddienst


Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven.Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.
       Woord van welkom en mededelingen
       Intochtslied: 81: 1, 8 en 9                
       Stil gebed
       Bemoediging en groet
       Loflied: 405: 1 en 4                    
       Gebed
       Lied: 381: 1                    
       Genadeverkondiging
       Woorden van het verbond
       Gebed om verlichting
       Kindermoment / -lied
       Schriftlezing: Exodus 6: 2-9
       Lied: 103: 3 en 5                    
       Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
       VERKONDIGING, n.a.v. het thema Het vaderhart van God
       Lied: Ik zal er zijn (Sela)                
       Dankzegging en voorbeden
       Collectemoment
       Slotlied: 512                        
       Uitzending en zegen
       Lied: 416: 2 en 3        

De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor de Vredesweek, in het kader van Kerk-in Actie. Dit jaar gericht op vrede tussen Israël en Palestina.
De 2e collecte is voor de kerk

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

24 okt 2021 om 10:00 mevr.drs. T. Dijkstra-Algra uit Houten

Avonddienst

24 okt 2021 om 18:30 mevr.ds. A. Verbaan-vd Heuvel uit Bennekom

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

_______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring