zondag 1 augustus 2021  om 10:00
Voorganger: ds. J. van Popering
Ochtenddienst in het Comeniuscollege

Deze dienst wordt gehouden in de aula van het Comenius College Krimpen, Boezemdreef 1, naast het Streekmuseum.
Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Helaas is het door een technische storing niet mogelijk om de dienst mee te beleven.
Liturgie
welkom
aanvangslied: Lied 146A : 1
            Dienst van voorbereiding
stil gebed
bemoediging en groet
zingen: Psalm 146 : 1, 2 en 3
gebed om ontferming 
glorialied: Lied 305 : 1, 2 en 3 
            Dienst van het Woord
gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Micha 7 : 18 t/m 20 
Schriftlezing: Romeinen 8 : 1 t/m 11 
zingen: Lied 687 : 1, 2 en 3 
verkondiging 
zingen: Lied 675 : 1 en 2
            Dienst van gebeden, gaven en zegen
dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
collecten
slotlied: Lied 422 : 1, 2 en 3
zegen
Lied 425 


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor de Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, een organisatie die met 130 MAF-vliegtuigen  wereldwijd hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden brengt.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

26 sep 2021 om 10:00
dr. G. den Hartogh 

Krimpen Zingt dienst in de Rank

26 sep 2021 om 18:30
Andries Knevel uit Huizen

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

_______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring