Zondag 27 jun 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad  

Zingen:     Psalm 150
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Lied 283
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Wet
Zingen:    Lied 314
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing:    Genesis 19: 1-14
Zingen:    Psalm 14: 1 en 2
Schriftlezing: Genesis 19: 15-29
Zingen:    Psalm 14: 3
Schriftlezing: Genesis 19: 30-38
Zingen:    Psalm 14: 5
Prediking:  –  ‘Daar  woonden ze met elkaar in een grot.’ –  Genesis  19:30
Zingen:     Lied 823: 1, 3 en 5
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen:     Lied 885
Zegen


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor het Gevangenispastoraat.  Ook vanuit onze gemeente zijn er diverse mensen actief in het gevangenispastoraat in de Penitentiaire Inrichting ‘De IJssel’. Het is dankbaar en leerzaam werk om als vrijwilliger te doen. De gedetineerden waarderen dat er mensen die zij niet kennen hen toch op komen zoeken.
De 2e collcte is voor de kerk

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst in het Comeniuscollege

01 aug 2021 om 10:00
ds. J. van Popering uit Aalsmeer

Avonddienst in de Rank

01 aug 2021 om 18:30
pastor A.van Aarle uit Langeraar

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

_______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring