Zondag 20 jun 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Heilig Avondmaal

Voor deze dienst, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Welkom en mededelingen

Zingen:        Psalm 23: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:        Psalm 23: 3
Schuldbelijdenis en gebed om verlichting met de heilige Geest
Woord voor de kinderen
Schriftlezing: Genesis 18: 16-33
Zingen:        Psalm 82: 3
Prediking: ‘De HEER dacht: Waarom zou Ik voor Abraham geheimhouden wat Ik van plan ben?’ – Gen. 18: 17
Zingen:        Lied 302: 1 en 3   
Onderwijzing bij het Avondmaal
Zingen:        Lied 767
Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Instellingswoorden
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de viering
Slotlied:       Lied 968: 2, 4 en 5
Zegen


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor vluchtelingen op de Griekse eilanden, een project van KerkinActie.
De inhoud van de Avondmaalsbekers is bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam
De 2e collecte is voor de kerk.
Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst in het Comeniuscollege

01 aug 2021 om 10:00
ds. J. van Popering uit Aalsmeer

Avonddienst in de Rank

01 aug 2021 om 18:30
pastor A.van Aarle uit Langeraar

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

_______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring