Zondag 16 mei 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie

Mededelingen van de kerkenraad 
Zingen:        Psalm 27: 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen:        Psalm 27: 4
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen:        Lied 643: 1, 2, 5, 7 en 9
Wet
Muziek:       Pzzzalm 47 Klap in je handen (Kinderkoor De Bromvlieg)
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 43: 10-13
Zingen:        Psalm 91: 7
Schriftlezing: Johannes 17: 1-5
Zingen:        Psalm 91: 8
Prediking:  –  ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en         Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus’ –  Johannes 17: 3
Zingen:        Lied 641: 1 en 2
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen:        Lied 981: 1, 4 en 5
Zegen
Amen, amen, amen
De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenerstein, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. Met uw bijdrage maakt u ook dit werk mogelijk.
In coronatijden is omzien ook: even bellen, een kaartje sturen, of even iets afgeven bij de deur.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

16 mei 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman uit Krimpen ad IJssel

gez. Avonddienst

16 mei 2021 om 18:30 ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart

Pinksteren

23 mei 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman 

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring