Donderdag 13 mei 2021  om 10:00
Voorganger: ds. M.D.van der Giessen
gez. Hemelvaartsdag viering

In deze gezamenlijke Hemelvaartsviering vanuit de IJsseldijkkerk gaat voor ds. M.D.van der Giessen
Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
- Orgelspel
- Welkom en afkondigingen
- Intochtslied (staande): Psalm 47: 2                
- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- Lied:  664 : 1
- Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
- Kinderverhaal
- Bijbellezing: Handelingen 1: 1 - 14
- Lied:  666                            
- Tekstlezing: Handelingen 1: 9
- Verkondiging     
- Lied:  663                
- Geloofsbelijdenis 
- Dankgebed en voorbeden
- Collectemoment
- Lied: psalm 68 : 12                    
- Zegen 
- Orgelspel 


De diaconie vraagt op deze Hemelvaartsdag in de 1e collecte uw bijdrage voor Shelter Minstries. Deze organisatie heeft in Kriel (Johannesburg) een kindertehuis voor kinderen die door omstandigheden niet thuis meer kunnen wonen.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

16 mei 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman uit Krimpen ad IJssel

gez. Avonddienst

16 mei 2021 om 18:30 ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart

Pinksteren

23 mei 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman 

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring