Zondag 9 mei 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad  

Zingen:     Psalm 66: 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Psalm 66: 6 en 7
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Muziek:    God is er (Kinderkoor Regenboog)
Wet
Zingen:    Lied 868: 1 en 2
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing:    II Koningen 2: 1-18
Zingen:    Psalm 139: 1 en 5
Prediking:  –  ‘…‘Waar is de HERE, de God van Elia, ja Hij?’ –  2 Koningen 2: 14
Zingen:     Lied 947
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen:     Lied 657: 1 en 4
Zegen
Amen, amen, amen


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor de Bloemengroet: ter felicitatie, troost of ter bemoediging, mogen we iedere zondag de bloemen geven aan een gemeentelid. Op deze wijze mogen we omzien naar elkaar. Deze zondag vragen we uw bijdrage om het dit werk te kunnen blijven doen.
De 2e collecte is voor de kerk.


Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

16 mei 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman uit Krimpen ad IJssel

gez. Avonddienst

16 mei 2021 om 18:30 ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart

Pinksteren

23 mei 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman 

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring