Zondag 2 mei 2021  om 10:00
Voorganger: ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort
Ochtenddienst

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie voor zondagmorgen 2 mei 2021 
Intochtslied Psalm 92 : 1 en 2
Stil Gebed
Votum en Groet
Lied Psalm 92 : 3
Verootmoedigingsgebed en Genadeverkondiging
Lied Psalm 81 : 4 en 5
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderverhaal
Kinderlied ELB 188  ‘k Stel mijn vertrouwen
Schriftlezing Johannes 6: 16-22 
Lied 910
Preek 
Lied 657 : 1 en 3
Dienst der Gebeden 
Slotlied  865 : 1 en 3
Zegen afgesloten met lied 425 
Wilhelmus


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor Pava, een gemeente in Roemenië waarmee wijkgemeente de Rank sinds 2004 contact onderhoudt met als doel: van elkaar leren en elkaar bemoedigen in het geloof. Over de grenzen heen leren zien en met elkaar mogen ervaren wat het geloof betekent
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

16 mei 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman uit Krimpen ad IJssel

gez. Avonddienst

16 mei 2021 om 18:30 ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart

Pinksteren

23 mei 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman 

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring