Zondag 11 apr 2021  om 10:00
Voorganger: mevr.ds.C.M.Baggerman-v.Popering
OchtenddienstVoor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Welkom en mededelingen
Intochtslied:    psalm 81: 1, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:    lied 604: 1 en 2 
Gebed om ontferming
Zingen:    lied. 604:3 
Leefregel:    I Petrus 1: 3 -7
Zingen:    lied. 305: 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing:    I Korinthiërs 15: 1-11
Zingen:     lied. 639: 1 en 2
Preek
Zingen:    lied. 641: 1, 2 en 4
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Slotlied:    lied. 630: 1 en 4          
Zegen


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor Exodus de stichting die hulp biedt tijdens en na detentie
De 2e collecte is voor de kerk

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

18 apr 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman uit Krimpen ad IJssel

Avonduitzending vanuit de IJsseldijkkerk

18 apr 2021 om 18:30
ds. C. Baggerman 

Ochtenddienst

25 apr 2021 om 10:00
ds. J. van Popering uit Aalsmeer

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring