Zondag 4 apr 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
PaasfeestVoor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.
In deze dienst op 1e Paasdag wordt muzikale medewerking gegeven door Karin Snel op trombone.

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad
 
Zingen:     ‘Daar juicht een toon’ (Lied 122 Ev.Liedb.)
Aanvangstekst 
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Psalm 149: 2
Moment voor de kinderen
Muziek:    De steen is weg (Elly en Rikkert)
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing:    Johannes 20: 1-10
Zingen:    Lied 642: 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 20: 11-18
Zingen:     Lied 642: 6 en 8
Prediking:  –  Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ – Joh. 20: 16
Zingen:     Lied 281: 4, 5, 6 en 7
Geloofsbelijdenis
Zingen:    Lied 624 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zegen, gesproken amen
Zingen:    U zij de glorie (Lied 132 Ev.Liedb.)


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor De Herberg , een pastoraal diaconaal centrum voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven.
De 2e collecte is voor de kerk

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

18 apr 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman uit Krimpen ad IJssel

Avonduitzending vanuit de IJsseldijkkerk

18 apr 2021 om 18:30
ds. C. Baggerman 

Ochtenddienst

25 apr 2021 om 10:00
ds. J. van Popering uit Aalsmeer

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring