Zondag 21 feb 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst


Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad  
Zingen:     Psalm 91: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Psalm 91: 7
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen:    Lied 536: 1 en 4
Wet
Zingen:    Kinderlied: Ik ben veilig in Jezus’ armen (Hemelhoog nr 86)
Refrein:
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Er is nergens een plek waar ik
zo veilig ben.

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet.
Is het soms net alsof niemand me ziet.
Net of er niemand meer is die me mist.
Dan mag ik weten dat Jezus er is.

Refrein: Ik ben veilig in Jezus' armen...

Als ik door anderen soms word gepest.
Zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest'.
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.

Refrein: Ik ben veilig in Jezus' armen…

Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing:    Johannes 6: 32-40
Zingen:    Psalm 136: 1, 12 en 13
Prediking:  –  Ik ben het brood des levens.’ – Joh. 6: 35
Zingen:     Lied 981: 1, 2 en 4
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen:     Lied 376: 6 en 7
Zegen


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor Woord en Daad , die er naar streeft tekenen van het van Gods komend Koninkrijk zichtbaar te maken en daarom mensen over de hele wereld met ekaar verbindt in hun strijd tegen armoede.
In de 40-dagentijd houdt de diaconie een extra collecte, in de week van 22-28 februari is dat voor missionair werk in Nederland.
U leest meer in het artikel op onze website.
U kunt de bijdrage voor dit project overmaken op
bankrekening NL98RABO 0351 9026 51 
t.n.v. Prot Gem. Krimpen a/d IJssel 
o.v.v. "missionair werk".

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

28 feb 2021 om 10:00
mevr.ds. A. Verbaan-vd Heuvel uit Bennekom

Avonduitzending vanuit de IJsseldijkkerk

28 feb 2021 om 18:30
ds. C. Baggerman 

Avondgebed

03 mrt 2021 om 19.30
dhr. M. van Saane en ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring