Zondag 14 feb 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst


Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad  
Zingen:     Psalm 31: 1, 4 en 6
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Lied 433 (Ev. Liedb.)
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Wet
Zingen:    Psalm 145: 2
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing:    Johannes 4: 1-14
Zingen:    Lied 188: 1, 2 en refrein
Schriftlezing: Johannes 4: 15-26
Zingen:    Lied 188: 3, 4 en refrein
Prediking:  –  Wie het water drinkt, dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.’ – Joh. 4: 14
Zingen:     Lied 653: 1, 3 en 7
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen:     Lied 415
Zegen


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor de Stichting Schuldhulpmaatje , die landeiljk en ook in Krimpen aan den IJssel actief is.
In de 40-dagentijd houdt de diaconie een extra collecte, van 15-21 februari is dat voor hulp in Moldavië.
U leest meer in het artikel op onze website.
U kunt de bijdrage voor dit project overmaken op
bankrekening NL98RABO 0351 9026 51 
t.n.v. Prot Gem. Krimpen a/d IJssel 
o.v.v. "Werelddiaconaat".

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk
 

terug

Agenda

Ochtenddienst

28 feb 2021 om 10:00
mevr.ds. A. Verbaan-vd Heuvel uit Bennekom

Avonduitzending vanuit de IJsseldijkkerk

28 feb 2021 om 18:30
ds. C. Baggerman 

Avondgebed

03 mrt 2021 om 19.30
dhr. M. van Saane en ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring