zo 17 jan 2021  om 10:00
Voorganger: ds. M.D. van der Giessen
OchtenddienstKlik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de onlinedienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie voor de (online-)dienst op 17 januari 2021 
                
- Orgelspel
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 27: 1 en 2        
- Stil gebed
- Bemoediging en groet 
- Lied: NLB 213: 1 en 2                    
- Gebod van God
- Lied: NLB 213: 3 en 5            
- Gebed
- Kindermoment
- Kinderlied: ELB 454                    
- Evangelielezing: Johannes 1, 1 – 9 en 3, 28 – 30
- Lied: NLB 612, vers 1 en 3                        
- Tekstlezing: Johannes 1, 6 en 7
              Er kwam iemand die door God was gezonden;
              hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het 
              licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
- Verkondiging     
- Lied: NLB 1005 (NL): 1, 4 en 5                
- Dankgebed en voorbeden
- Collectemoment
- Lied: NLB 425                        
- Zegen         
- Orgelspel


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor Timon

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

24 jan 2021 om 10:00
dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

Avonddienst

24 jan 2021 om 18:30
ds. C. Baggerman 

Heilig Avondmaalsviering

31 jan 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman 

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring