zo 10 jan 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst



Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de onlinedienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad  
Zingen:     Psalm 100: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Psalm 100: 3 en 4
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen:    Lied 150 a: 1 en 2
Wet
Zingen:    Lied 162: 1, 3 en 6
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 45:18-25
Zingen:    Psalm 119: 5
Schriftlezing:    Marcus 1: 21-28
Zingen:    Psalm 119: 6
Prediking:  –  ’Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ – Mc. 1: 27
Zingen:     Lied 755
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen:     Gezang 466 (Liedboek voor de kerken-1973)

1.    Als God, mijn God, maar voor mij is,
    wie is er dan mij tegen?
    Dan werken druk en droefenis
    mij nochtans tot een zegen;
    dan waakt alom een engelenwacht,
    dan zie ik sterren in de nacht
    en bloemen op mijn wegen.

2.    En wat er dreig’ of wie er woed’
    mijn Herder blijft mij leiden.
    Geen donker dal van tegenspoed
    kan van zijn staf mij scheiden.
    Hij blijft mij overal nabij,
    aan stille wateren voert Hij mij
    en liefelijke weiden.

3.    Ik heb mijn God, dat is genoeg,
    ik wens mij niets daarneven.
    Veel meer dan ’t meeste, dat ik vroeg,
    is mij in Hem gegeven:
    mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
    het enig rustpunt van mijn hart,
    mijn eeuwig licht en leven.

Zegen


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor de I.Z.B. (vereniging voor zending in Nederland)

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

24 jan 2021 om 10:00
dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

Avonddienst

24 jan 2021 om 18:30
ds. C. Baggerman 

Heilig Avondmaalsviering

31 jan 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman 

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring