zo 3 jan 2021  om 10:00
Voorganger: mevr.ds. A. Six-Wienen uit Benschop
Ochtenddienst


Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.
  
Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 3 januari 2021

Mededelingen kerkenraad
Woord van welkom
Zingen: Lied 23 : 1
Stil gebed, votum en groet

Uitleg bij het thema van de dienst
Zingen: Lied 513 : 1 en 4      
Gebed van toenadering
Zingen: Lied 342 : 3, 4 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Openbaring 21 : 1-8
Zingen: Lied ELB 411  Jezus leeft in eeuwigheid
Schriftlezing: Matteüs 28 : 16-20
Zingen: Lied Iona 36 : 1, 5 en 6         Zie, Ik ben met u (tekst hieronder)

Verkondiging

Zingen: Lied 903 : 1 en 3
Dienst der gebeden afgesloten met gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Zingen: Lied 121 : 1 en 4
ZEGEN

Iona 36: 1, 5 en 6

         1. Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd
    Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd.
    Zie Ik ben met u, zie ik ben met u.
    Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd.


5. Zie, Ik ben met u als er tegenspoed dreigt.
    Zie, Ik ben met u als er tegenspoed dreigt.
    Zie Ik ben met u, zie ik ben met u.
    Zie, Ik ben met u als er tegenspoed dreigt.De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor Inloophuis Crimpen-Inn

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

24 jan 2021 om 10:00
dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

Avonddienst

24 jan 2021 om 18:30
ds. C. Baggerman 

Heilig Avondmaalsviering

31 jan 2021 om 10:00
ds. C. Baggerman 

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring