zo 2 aug 2020  om 18:30
Voorganger: mevr. Ds. M. Gouwens-de Gier uit Schoonhoven
Gezamenlijke avonddienst

In deze gezamenlijke avonddienst  in de IJsseldijkkerk gaat voor  ds. M. Gouwens- de Gier uit Schoonhoven
Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Luister mee via de Kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie:
Psalm 65 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed
Lied 887
Schriftlezing 1 Samuël 25 : 1-13
Lied 1010 : 4
Vervolg Schriftlezing 1 Samuël 25 : 14 - 28 en 32-34
Psalm 111 : 6
Verkondiging
Lied 905 : 1 en 4
Gebeden
Lied 422 : 1 en 3
Zegen
Lied 425

De diaconie vraagt vandaag in de 1e collecte uw bijdrage voor Mercy Ships ziekenhuisschepen.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

09 aug 2020 om 10:00
 

ds. E. Kolkert uit Zwijdrecht

Avonddienst in de Ark

09 aug 2020 om 18:30
ds. H.M. de Jong uit Rotterdam

Ochtenddienst

16 aug 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaringANBI