zo 9 aug 2020  om 10:00
Voorganger: ds. E. Kolkert uit Zwijndrecht
Ochtenddienst

 
Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven 
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.
De diaconie vraagt vandaag in de 1e collecte uw bijdrage voor het Leger des Heils.

Liturgie:
Aanvangslied: Lied 405: 1, 3 NLB 2013
-Stil gebed
-Votum en groet.
-Zingen: Psalm 68: 7, 12 NLB 2013
-Wetslezing: Mattheüs 22: 34 t/m 40 (N.B.V.)
-Gebed
-Zingen: Kinderlied 188 ELB
-(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)
- 1e Schriftlezing: 2 Samuël 11: 26 t/m 2 Samuël 12: 7a (= t/m: Die man, dat
bent U) (N.B.V.)
- 2e Schriftlezing: Handelingen 2: 32 t/m 43 (N.B.V.)
-Zingen: Psalm 73: 8,9 NLB 2013
-Prediking, uitgaande van 2 Samuël 12 vers 7a : Die man, dat bent U!
-Zingen: Psalm 73: 10 NLB 2013
-Gebeden
-Slotlied: Lied 723: 1, 2 (geheel) NLB 2013

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

09 aug 2020 om 10:00
 

ds. E. Kolkert uit Zwijdrecht

Avonddienst in de Ark

09 aug 2020 om 18:30
ds. H.M. de Jong uit Rotterdam

Ochtenddienst

16 aug 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaringANBI