zo 16 aug 2020  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst
Organist: Jaap den Besten

Liturgie:
Organist: Jaap den Besten
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 74: 1 en 10
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 74: 12 en 13
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 302: 1
Wet
Zingen: Lied 551 (Hemelhoog: Dank U wel voor de sterren en de maan) *)
Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Jeremia 31: 10-13
Zingen: Psalm 67: 1
Schriftlezing: Matteüs 15: 21-28
Zingen: Psalm 67: 2
Prediking: – ‘ De honden eten toch de kruimels die van de tafels van de heren vallen’-
Matt. 21: 27
Zingen: Lied 864: 1 en 4
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen Lied 978:1, 2 en 4
Zegen
Zingen: Amen, amen, amen
*)
1. Dank U wel voor de sterren en de maan.
Dank U wel voor het groeien van het graan.
Dank U wel voor de dieren in de wei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
2. Dank U wel voor de bloemen in het gras.
Dank U wel voor de vissen in de plas.
Dank U wel voor de bossen en de hei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
3. Dank U wel voor de wolken en de wind.
Dank U wel voor elk mens, voor ieder kind.
Dank U wel want U bent zo heel dichtbij.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

De diaconie vraagt vandaag in de 1e collecte uw bijdrage voor Schuldhulpmaatje

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie: 
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk:
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

16 aug 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

Gezamenlijke avonddienst

16 aug 2020 om 18:30 ds. G. van Velzen uit De Lier

Ochtenddienst

23 aug 2020 om 10:00 ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaringANBI