zo 13 sep 2020  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Startzondag

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Uiteraard mag iedereen zich aanmelden voor deze Startzondag, maar bij de indeling zal voorrang gegeven worden aan de jonge gezinnen, om dan aan te vullen met andere gemeenteleden.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie:
Zingen:     Psalm 84: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Lied 498 (Ev. Liedb.) Mijn hoop is op U, Heer
Wet
Zingen:     Lied 421 (Ev.Liedb.) Ben je groot of ben je klein    (2X)
Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de jongerennevendienst
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 1
Zingen:    Psalm 112: 1
Schriftlezing:    Efeziërs 3: 14-21
Zingen:     Psalm 112: 3
Prediking:  – ‘Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.’ – Psalm 1: 3
Zingen:     “De bomen aan het water”     (melodie Lied 577 O wereld zie uw leven)
1.    De bomen aan het water,
    zij denken niet aan later,
    zij zijn slechts in het nu.
    Zo wil ik ook, o Here,
    vast staan en U vereren,
    dat ik alleen maar leef in U.

2.    De bomen staan heel stevig,
    al is de storm ook hevig,
    geen droogte die hen schaadt.
    Laat mij, o Heer, ook groeien,
    veel vrucht dragen en bloeien,
    als uw Woord voor mij open gaat.

3.    Uw Zoon, de Boom des levens,
    heeft zich voor ons gegeven,
    zijn liefde is de bron.
    Ik wortel in Hem veilig,
    en in zijn liefde heilig,
    richt ik mijn kruin op naar uw zon.

Geloofsbelijdenis
Zingen:    Lied 374: 1 (Ev. Liedb.) O Heer, mijn God…
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen     Lied 374: 2 en 3 (Ev. Liedb.)
Zegen
Zingen:     Amen, amen, amen

De inzameling der gaven is aan de uitgang

Door meerdere branden de is vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos deze week grotendeels verwoest.
Op het eiland is de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden migranten zijn gevlucht, maar kunnen nergens heen.
Via Kerk in Actie leven we als IJsseldijkgemeente mee en dit heeft de diaconie doen besloten het collectedoel van deze week te wijzigen.t.b.v. de slachtoffers. Lees op de website van Kerk in Actie meer over
: Brand in Moria

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecte, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

27 sep 2020 om 10:00 dr. G. den Hartogh

Avonddienst

27 sep 2020 om 18:30 ds. C. Baggerman

Belijdenisdienst

04 okt 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring