zo 13 sep 2020  om 18:30
Voorganger: ds. A.L.A. den Besten uit Nieuwerkerk aan den IJssel
Avonddienst

In deze gezamenlijke avonddienst in de IJsselijkkerk gaat voor ds. A.L.A. den Besten  uit Nieuwerkerk aan den IJssel 
Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
U kunt ook meeluisteren via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip. 

Liturgie:
Aanvangslied:  Gezang 302 : 1,2 
Psalm 95 : 1,3 
Gezang 412 : 1 
Gezang 317 
Gezang 753 
Slotlied: Psalm 73 : 9 
 
Genesis 1 : 27 – 2 : 4 
Mattheus 11 : 25-30 
Hebreeën 4 : 1-10 De diaconie vraagt vanavond uw bijdrage voor Stichting Present Rotterdam
‘We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving’. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.
Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk kiezen we in alles voor inclusie: iedereen van welke levensovertuiging dan ook is meer dan welkom om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie : 
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

27 sep 2020 om 10:00 dr. G. den Hartogh

Avonddienst

27 sep 2020 om 18:30 ds. C. Baggerman

Belijdenisdienst

04 okt 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring