zo 20 sep 2020  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Viering Heilig Avondmaal

Voor deze dienst, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 122: 3
Schuldbelijdenis en gebed om verlichting met de heilige Geest
Zingen: Lied 503 (Hemelhoog)
    God kent jou, vanaf het begin,
    helemaal van buiten en van binnenin.
    Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
    want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
    
    En weet je wat zo mooi is;
    Bij Jezus voel je je vrij
    om helemaal jezelf te zijn.
    Want Hij houdt van jou.
    Ja, Hij houdt van jou.
    Ja, Hij houdt van jou en mij.
    
    God kent jou, vanaf het begin,
    helemaal van buiten en van binnenin.
    Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
    want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Woord voor de kinderen
Schriftlezing: Psalm 13
Zingen: Lied 13 a
Prediking: ‘Zie mij aan, antwoord mij...’ – Psalm 13: 4
Zingen: Lied 654: 4 en 5
Onderwijzing bij het Avondmaal
Zingen: Lied 400
Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de tafels
Slotlied:    Lied 902: 1, 2 en 6
Zegen    

Zingen: Amen amen amen


De diaconie vraagt vandaag in de 1e collecte uw bijdrage voor de gemeente Pava in Roemenië.
Sinds 2004 onderhoudt wijkgemeente De Rank contact met de gemeente van Pava in Roemenië. Het doel van dit gemeentecontact is: Van elkaar leren en elkaar bemoedigen in het geloof. Over de grenzen heen leren zien en met elkaar mogen ervaren wat het geloof betekent. Jarenlang was ds. Zoltan Juhasz predikant in Pava. Mede onder zijn leiding zijn er veel contacten gelegd tussen Pava en Krimpen en deze worden tegenwoordig onderhouden door de huidige predikant ds. Pop Levente.

De inhoud van de Avondmaalsbekers is bestemd voor Woord en Daad

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie : 
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk
 

terug

Agenda

Ochtenddienst

27 sep 2020 om 10:00 dr. G. den Hartogh

Avonddienst

27 sep 2020 om 18:30 ds. C. Baggerman

Belijdenisdienst

04 okt 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring