zo 11 okt 2020  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Helaas kan de aangekondigde JeugdNevenDienst. niet doorgaan.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven.
Indien dit niet lukt: klik op deze LINK
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad  
Zingen:     Psalm 33: 7 en 8
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Lied 314
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Wet
Zingen:    Lied 838: 1 en 2
Moment voor de kinderen
Muziek:     “Hoog boven de wolken” (Kinderkoor De Regenboog)
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: 1 Samuël 31
Zingen:    Psalm 142: 1, 2, 5 en 6
Prediking:  – ‘Toen nam Saul zelf zijn zwaard en stortte zich erin.’ – 1 Sam. 31: 4
Zingen:     Lied 650
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen     Lied 713: 1, 4 en 5
Zegen
Zingen:     Amen, amen, amen


De diaconie vraagt vandaag in de 1e collecte uw bijdrage voor de Voedselbank

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

01 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman 

Avonddienst

01 nov 2020 om 18:30
ds. C. Baggerman

KinderDankdienst in de Rank

04 nov 2020 om 14.30
ds. M.D. van der Giessen en ds. J.B.de Rijke

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring