zo 11 okt 2020  om 18:30
Voorganger: ds. J. van Walsum uit Alblasserdam
Avonddienst

In deze gezamenlijke avonddienst in de IJsselijkkerk gaat voor  ds. J. van Walsum  uit Alblasserdam
Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben  aangemeld  en daarop zijn uitgenodigd.
U kunt ook meeluisteren via de  Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip. 

Liturgie
‘Angst en vertrouwen’
 
 *   Orgelspel
 *   Welkom door de ouderling van dienst
 *   Lied: ‘De Heer is koning, Hij regeert altijd’ – Psalm 93
Liedboek 93: 1 en 2
 *   Stil gebed - Bemoediging en groet
 *   Lied: ‘De Heer is koning, Hij regeert altijd’ – Psalm 93
Liedboek 93: 3 en 4
 DIENST VAN HET WOORD
 *   Gebed bij de opening van het Woord
 *   Lezing uit de bijbel: Matteüs 8:18-27
 *   Lied: ‘Jezus, meester aller dingen’
Liedboek 352: 1, 2, 4 en 5
*   Preek
 *   Meditatief orgelspel
 *   Lied: ‘Ruwe stormen mogen woeden’              
Liedboek voor de kerken Gezang 445:3                                                                                     
 UITEENGAAN
 *   Apostolische Geloofsbelijdenis
 *   Lied: ’God, soms is het donker’
Liedboek 854
 *   Gebeden
 *   Lied: ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’
Liedboek 939: 1 en 3
 *   Zegen
 *   Orgelspel


De diaconie vraagt vandaag in de 1e collecte uw bijdrage voor de Voedselbank 

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

01 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman 

Avonddienst

01 nov 2020 om 18:30
ds. C. Baggerman

KinderDankdienst in de Rank

04 nov 2020 om 14.30
ds. M.D. van der Giessen en ds. J.B.de Rijke

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring