zo 18 okt 2020  om 10:00
Voorganger: mevr. ds. A. Six-Wienen uit Benschop
Ochtenddienst


Klik hier om de dienst live te bekijken

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld  en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

liturgie
Welkom en mededelingen 123
Bemoediging en groet
Gebed
Thema van de dienst: Gods naam
Lied Ik zal er zijn (Sela)
Gebed om het licht van de Geest
Schriftlezing Exodus 3,1-15
Lied 362 vers 1
Schriftlezing Matteüs 28,16-20
Lied Iona 36 vers 1, 5 en 6
Verkondiging
Orgelspel
Lied 168
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.
Slotlied 416
Zending en zegen

De diaconie vraagt vandaag in de 1e collecte uw bijdrage voor Kerk in Actie die het project: Landbouw in Rwanda  van het Werelddiaconaat steunt. 

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk
 

terug

Agenda

Ochtenddienst

01 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman 

Avonddienst

01 nov 2020 om 18:30
ds. C. Baggerman

KinderDankdienst in de Rank

04 nov 2020 om 14.30
ds. M.D. van der Giessen en ds. J.B.de Rijke

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring