zo 25 okt 2020  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Zingen:     Psalm 138: 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Psalm 138: 4
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen:    Psalm 62: 5
Wet
Zingen:    Psalm 62: 6 en 7
Moment voor de kinderen
Muziek:     “Samen” (Kinderkoor De Regenboog)
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 19: 16-26
Zingen:    Lied 843
Prediking:  –  ‘…verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen… en     volg Mij – Mt. 19: 21
Zingen:     Psalm 139: 14
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen     Lied 912: 1, 4 en 6
Zegen
Zingen:     Amen, amen, amen


De diaconie vraagt op deze Bijbelzondag in de 1e collecte uw bijdrage voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk
 

terug

Agenda

Ochtenddienst

01 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman 

Avonddienst

01 nov 2020 om 18:30
ds. C. Baggerman

KinderDankdienst in de Rank

04 nov 2020 om 14.30
ds. M.D. van der Giessen en ds. J.B.de Rijke

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring