zo 1 nov 2020  om 18:30
Voorganger: ds. C. Baggerman
Avonddienst

Voor deze gezamenlijke dienst in de IJsseldijkkerk geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
U kunt ook meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
mededelingen kerkenraad
zingen:        Psalm 46: 1 en 2
stil gebed
votum en groet
zingen:        Lied 721
gebed om verlichting met de heilige Geest
schriftlezing:  Psalm 63
zingen:        Psalm 63: 1 en 3
prediking:  –  ‘…Uw liefde is meer dan het leven’ – Psalm 63: 4
zingen:     Lied 903: 6
geloofsbelijdenis 
zingen:        Lied 737:1, 2, 3, 4 en 5
dankgebed, voorbede
zingen:        Lied 737: 6, 7, 8 en 21
zegen 
zingen:        Amen, amen, amen


De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor Kerk in Actie die een project van de  Najaarszending ondersteunt: Sterke vrouwen in de kerk in West-Papoea (Indonesië)

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk
 

terug

Agenda

Ochtenddienst

29 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

Avonddienst

29 nov 2020 om 18:30
ds. J. Verboom

Adventsgebed

02 dec 2020 om 19.30
pastoor H. Flohr en ds G. den Hartogh

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring