Zondag 31 jan 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Heilig Avondmaalsviering

Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen:     Psalm 93: 1 en 2 
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:     Psalm 93: 3 en 4
Schuldbelijdenis en gebed om verlichting met de heilige Geest
Zingen:     Lied 227 (twee keer)
Woord voor de kinderen
Schriftlezing: Marcus 2: 1-12
Zingen:    Psalm 70: 2
Prediking: ‘Bij het zien van hun geloof, zei Jezus: Kind, uw zonden worden u vergeven.’ – Marcus 2: 5
Zingen:     Gezang 365 (Liedboek-1973)

De zonden zijn vergeven!
Dit is een woord ten leven,
bevrijdend van de schuld.
Wat God ons ooit beloofde,
wordt nu voor wie geloofde
in Jezus’ naam geheel vervuld.

’t Is ook voor mij geschreven:
ook ik mag uit Hem leven
die ons genezen heeft.
Zijn liefde tot de zijnen
brengt ons met Hem in ’t reine,
wij weten dat Hij ons vergeeft.

Onderwijzing bij het Avondmaal
Zingen: Lied 767: 1, 4, 5, 6 en 7
Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de tafel
Slotlied:    Lied 518: 1 en 5
Zegen    
Zingen: Amen amen amen


De inhoud van de Avondmaalsbekers in bestemd voor een project van Dorcas in Jemen.
De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor jeugddorp de Glind

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

28 feb 2021 om 10:00
mevr.ds. A. Verbaan-vd Heuvel uit Bennekom

Avonduitzending vanuit de IJsseldijkkerk

28 feb 2021 om 18:30
ds. C. Baggerman 

Avondgebed

03 mrt 2021 om 19.30
dhr. M. van Saane en ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring