zo 8 nov 2020  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Oogstdienst

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie

Mededelingen van de kerkenraad  
Zingen:     Psalm 85: 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Psalm 85: 3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen:    Lied 218: 1, 2 en 5
Wet
Zingen:    Lied 905: 1 en 3
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 21: 33-46
Zingen:    Psalm 118: 8
Prediking:  –  ’Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.’ – Mt. 22: 37
Zingen:     Lied 1009
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen:     Lied 412: 6
Zegen
Zingen:     Amen, amen, amen


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor het Landelijk Jeugdwerk van de PKN.
Daarmee wordt gebouwd aan een toekomst voor de kerk door materiaal te ontwikkelen en ondersteuning te bieden aan iedereen die betrokken is bij jeugdwerk in de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk
 

terug

Agenda

Ochtenddienst

29 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

Avonddienst

29 nov 2020 om 18:30
ds. J. Verboom

Adventsgebed

02 dec 2020 om 19.30
pastoor H. Flohr en ds G. den Hartogh

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring