zo 15 nov 2020  om 10:00
Voorganger: Prop. dhr. J. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam
OchtenddienstVoor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.

Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.
liturgie:

Welkom
Zingen:         Psalm 89 vers 1 Ik zal zo lang ik leef
Bemoediging & Groet
Zingen:         Psalm 89 vers 8 en 9 Gij, Here, die de glans
Regels voor het leven uit Galaten 5: 13-26
Zingen:         NLB 841 vers 1,3 en 4 Wat zijn de goede vruchten
Gebed bij de opening van het Woord
Zingen:         ELB 434a God zal met ons zijn
Schriftlezing:         1 Samuël 17: 31-50 NBV
Zingen:         Psalm 18 vers 1 en 9 Ik Heb U lief
Verkondiging         
Zingen:         ELB 188 ‘k Stel mijn vertrouwen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Zingen:         NLB 418 vers 1,2 en 3 God, schenk ons de kracht
ZegenbedeDe diaconie vraagt  in de 1e collecte uw bijdrage voor het Noodfonds.
Dit fonds is voor inwoners van Krimpen aan den IJssel in financiële nood waarin gebruikelijke instanties niet kunnen voorzien. Het gaat om eenmalige financiële ondersteuning.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk.

terug

Agenda

Ochtenddienst

29 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

Avonddienst

29 nov 2020 om 18:30
ds. J. Verboom

Adventsgebed woensdag 2 december

02 dec 2020 om 19.30 ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring