zo 22 nov 2020  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
OchtenddienstVoor deze dienst, op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie 
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Psalm 121: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:  Psalm 121: 3 en 4
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Wet
Zingen: Lied 675: 1
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 35
Zingen:     Psalm 146: 1
Schriftlezing:    Matteüs 20: 29-33
Zingen:    Psalm 146: 4
Prediking: ‘Meteen konden ze weer zien en ze volgden hem.’
Zingen:     Lied 534
Geloofsbelijdenis 
Zingen:    Lied 746: 1, 2, 3 en 4

Gedachtenis van hen die dit jaar ontslapen zijn
Er worden witte rozen naar voren gebracht.

Zingen:    Lied 746: 5, 6, 7 en 8

Gedachtenis van doop en belijdenis en trouwzegen
Er worden rode rozen naar voren gebracht.

Zingen:      Lied 868: 2 en 4
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Zingen:    Ev.Liedb. 413: 1, 2 en 4 (staande)
1.    Lichtstad met uw paarlen poorten,
    wond’re stad zo hoog gebouwd,
    nimmer heeft men op deez’ aarde,
    ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
    Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
    luist’ren naar zijn liefdesstem,
    daar geen rouw meer en geen tranen,
    in het nieuw Jeruzalem.

2.    Heilig oord vol licht en glorie,
    waar de boom des levens bloeit
    en de stroom van levend water
    door de gouden Godsstad vloeit:
    Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
    luist’ren naar zijn liefdesstem,
    daar geen rouw meer en geen tranen,
    in het nieuw Jeruzalem

4.    Wat een vreugde zal dat wezen
    straks vereend te zijn met Hem
    in de stad met paarlen poorten
    in het nieuw Jeruzalem.
    Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
    luist’ren naar zijn liefdesstem,
    daar geen rouw meer en geen tranen,
    in het nieuw Jeruzalem.

Zegen
Zingen: Amen – amen – amen 


De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor Kerk in Actie Pastoraat: Omzien naar mensen

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk
 

terug

Agenda

Ochtenddienst

29 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

Avonddienst

29 nov 2020 om 18:30
ds. J. Verboom

Adventsgebed woensdag 2 december

02 dec 2020 om 19.30 ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring