Doopdiensten

 
Een aantal keer in het jaar is er een doopdienst gepland. De heilige Doop wordt bediend aan de kinderen van de gemeente. Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met de predikant. Voorafgaande aan de doopdienst vindt er een doopgesprek plaats met de predikant, een ouderling en eventueel andere doopouders. Graag ontvangen zowel de scriba als de predikant een geboorte-kaartje als er een kind is geboren.
 


In de dienst wordt er na het dopen
door een doopouder de doopkaars aangestoken.
Na de dienst krijgen de doopouders de kaars mee naar huis.

 Voor de ouders van elke dopeling staat op de avondmaalstafel een boeket met symbolische betekenis. 
Dit boeket bestaat uit 3 witte rozenen een groen vingerblad.
De drie witte rozen staan symbool voor de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en ook voor liefde, vreugde en reinheid.
Op het groene vingerblad ligt een parel om uit te drukken dat de dopeling een parel is in Gods hand, kostbaar in Zijn ogen en geborgen in Hem.
Het boeket is een cadeau van de Kindernevendienst aan doopouders en dopeling.

terug