Nalaten aan de kerk


Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Geven voor de kerk van morgen. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige diaconale en missionaire gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Bij het ontvangen van een nalatenschap is de kerk vrijgesteld van erfbelasting. Zo komt alles wat u wilt nalaten ook werkelijk daar terecht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met Tony Mauritz, tel. 06 36160155, E-mail: tonymauritz@hotmail.com
 
terug