Diaconie


Omzien naar elkaar, het is de opdracht voor iedere christen.
De diaconie neemt een deel van die opdracht op zich door om te zien naar mensen binnen en buiten de kerk.
Vanuit de verschillende wijkgemeentes werken diakenen samen in het Algemeen College van Diakenen (ACD). Hier worden projecten gesteund maar bijvoorbeeld ook de collecteroosters opgesteld.
De Diaconie van de PKN Krimpen wil graag meedoen en bijdragen aan projecten in en rond Krimpen a/d IJssel. Het Inloophuis of de Voedselbank worden al jaren vanuit de diaconie gesteund. Rotterdam is als de gemeente met de meeste armoede in Nederland een plaats waar we veel initiatieven steunen.
Maar ook aan projecten in de wereld wil de diaconie bijdragen, waarbij vooral vergeten rampen en onbekende noodsituaties worden gesteund.
  
Het is mogelijk om zelf suggesties te doen voor toekomstige collecte doelen. Deze kunt u sturen naar: acd.secretaris@pknkrimpen.nl

Traditiegetrouw is het in Krimpen mogelijk om door middel van de Diaconale Vrijwillige Bijdrage jaarlijks een bedrag te geven aan uw diaconie. 
Elk jaar als  deze actie weer van start gaat, krijgt een brief met de vraag of u een bijdrage wilt leveren.
Met uw bijdrage kunnen wij projecten blijven steunen vanuit de kerk. 

Voor een jaarlijkse Diaconale vrijwillige gift kunt u een bijdrage overmaken op:
Bankrekening nr. NL35 INGB 0000 1005 61
ten name van Diaconie Prot. Gem. Krimpen aan den IJssel
o.v.v.  DVB2020 IJsseldijkkerk (Y)
 
terug