Ontmoetings-bijeenkomsten

Op meerdere middagen en avonden per jaar zijn er ontmoetingsmomenten voor de wijkgemeente. De nadruk ligt op de ontmoeting met elkaar aan de hand van een inhoudelijk thema. Deze middagen en avonden worden meestal door de predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers voorbereid. Voor 2024 is het tthema: "Geloven met Josef" , en zijn de volgende data vastgelegd:

Donderdagavond 23 mei:      in Ouderkerk a/d IJssel
Dinsdagavond 4 juni:            
Woensdagavond 19 juni:       
Woensdagmiddag 22 mei:    
Maandagmiddag 3 juni:        
Woensdagmiddag 12 juni:     

Contactpersonen
terug