Bijbelkring


Met de bijbelkring wil ik weer starten op dinsdagavond 4 oktober 2022.
In de bijbelkring gaat het om het lezen van de bijbel en het gesprek hierover. Ik bereid een aantal vragen voor bij het gelezen gedeelte – maar ook uw eigen vragen komen natuurlijk aan de orde.Door samen te lezen en erover te praten kom je dieper bij de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God.
Het komende seizoen willen we met elkaar uit de profeet Jesaja gaan lezen.
De profeten vormen een belangrijk deel van de bijbel, maar zijn vaak moeilijk te begrijpen voor ons. Ik wil proberen een aantal ‘hoogtepunten’ (soms misschien ook dieptepunten) van Jesaja, de eerste en misschien wel bekendste profeet uit het rijte, te behandelen.
We starten op dinsdagavond 4 oktober, om 20.00 uur in de achterzaal van de kerk. De volgende data zijn gepland op 8 november, 6 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart en 18 april.
ds. C. Baggerman
terug