Bijbelkring


In een bijbelkring gaat het om het lezen van de bijbel en het gesprek hierover. Ik bereid een aantal vragen voor bij het gelezen gedeelte – maar ook uw eigen vragen komen natuurlijk aan de orde.Door samen te lezen en erover te praten kom je dieper bij de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God.

Op 3 oktober 2023 van 20.00- 22.00uur beginnen we. We lezen dit jaar een aantal bekende en onbekende gelijkenissen van Jezus uit het evangelie van Lucas. Het thema voor dit jaar is: ‘Een verhaal met een geheim – gelijkenissen uit het Lucas-evangelie’. Gelijkenissen lijken altijd heel simpel, bekend, zondagsschoolstof, maar als je het echt nauwkeurig leest, is er veel meer aan de hand. Het is nooit voor de hand liggend, logisch, er gebeuren altijd dingen in die helemaal niet kunnen. 
Graag even aanmelden, en ook voor een keertje komen meedoen: van harte welkom!
ds. C. Baggerman
0180-761661 of cbaggerman@caiway.nl


 
terug