Bij de diensten


De 25e is er een avondmaalszondag en is het de bedoeling om weer aan de tafel het avondmaal te vieren. U leest er hier meer over. We lezen dan Lucas 14: 7-11 over de plaats die we innemen aan de tafel. ‘Wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd’.
’s Middags is er voor het eerst ook weer de viering in kleine kring, voor mensen die niet naar de gewone avondmaalsdienst kunnen. Wilt u zich hiervoor opgeven, dan weten we hoeveel mensen er kunnen komen.


Het Heilig Avondmaal in kleine kring zullen we vanaf heden organiseren op de zondagen dat er 's avonds géén voortzetting van het Heilig Avondmaal is in de IJsseldijkkerk. Dit is 25 september a.s. het geval.
Alle bezoekers zijn dan welkom vanaf 13.45 uur in de kerk. Om 14.00 uur begint de korte dienst.
Voor vervoer kunt u contact opnemen met Karel Hartsuiker, tel 0180-519 710

Op 2 oktober is ds. Den Hartogh onze gastpredikant. Hij is dan echt ‘te gast’, want per 1 september is hij gestopt als predikant van de Protestantse Gemeente Krimpen. Een grote verandering na zoveel jaar! Er komt nog een officieel afscheid, maar hierbij alvast danken we hem voor de samenwerking en alles wat hij ook voor onze wijkgemeente heeft gedaan; daarbij denken we zeker ook aan de eethuiscatechese die we vele jaren samen hebben gedaan.

Op 2 oktober ’s avonds is er een jeugddienst gepland. Het thema is ‘Sorry…!’ en dat sluit mooi aan bij de eerste eethuiscatechisaties over ‘vergeving’.
Goede en gezegende diensten gewenst!
terug