Bij de diensten

Op 15 mei is er weer een muzikale dienst, als de zanggroep Free Choice onder leiding van Reinier Geradts weer eens bij ons is. Dat is lang geleden, na alle corona-beperkingen, maar fijn dat jullie er nu weer zijn.

Goede en gezegende diensten gewenst! We zijn dankbaar dat we steeds meer mensen in de dienst mogen ontmoeten! Het is heel belangrijk om zo weer samen gemeente te zijn! Als je enigszins kunt, kom dan ook!
terug