Bij de diensten

Op het rooster van de kindernevendienst staan deze weken de verhalen over de profeet Jona. In de preken wil ik hierbij aansluiten, al lopen we niet helemaal parallel. Jona is één van de leukste bijbelboeken. Ik bedoel: het is een verhaal vol ongekende wendingen, vol humor en tegelijk kun je ook je eigen geloof, je eigen roeping, je eigen vragen terugvinden in de persoon van Jona.

Op 21 april – door de landelijke kerk uitgeroepen tot ‘Roepingenzondag’! – want er zijn nieuwe theologiestudenten, nieuwe predikanten nodig! – lezen we over de roeping van Jona, uit hoofdstuk 1. Het tweede hoofdstuk, het gebed van Jona in de vis, daarover heb ik al op biddag gepreekt, dus dat laat ik nu even liggen.

Op 28 april lezen wij dan Jona 3 en op 12 mei Jona 4.

De hemelvaartdienst was altijd al gezamenlijk met de Fonteinkerk, dit jaar vieren we het ook samen met de Immanuelkerk. De dienst is in de Immanuelkerk, en voorgangers zijn ds. Van der Giessen en ds. Heij. We hopen dat we zo ook met elkaar deze feestdag kunnen vieren.

Goede en gezegende diensten gewenst!
 
terug