Trouwen

Voor inzegening van uw huwelijk kunt u het beste contact opnemen met onze predikant.

Een huwelijk kan door de wijkpredikant bevestigd worden indien het bruidspaar (of man of vrouw) lid is van de wijkgemeente. Deze dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Indien het bruidspaar niet tot onze wijkgemeente behoort, kan men van het kerkgebouw gebruik maken, met dien verstande dat deze dienst geheel onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente waartoe het bruidspaar behoort (d.w.z. eigen predikant en ambtsdragers). Zij regelen zelf de huur van het kerkgebouw.

Met de verhuurder wordt de afspraak gemaakt over de kosten van de huur van de kerk. Tijdens de dienst wordt er geen collecte gehouden, tenzij het bruidspaar dit wil met een door hen gekozen bestemming.Voor het reserveren van de kerzaal voor trouwen in onze kerk onder verantwoording van een andere gemeente volg dan deze link
terug