Nieuws van het NBG


Eerbiedshoofdletters in de NBV21

In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) worden geen hoofdletters gebruikt in woorden die naar God verwijzen, zoals ‘hij’, ‘u’ en ‘hem’. Veel lezers betreuren dat. Ze ervaren het als een gebrek aan eerbied. En het blijkt ook na ruim vijftien jaar NBV geen kwestie van wennen te zijn. Een tijdlang is de verwachting geweest dat de eerbiedshoofdletter aan het verdwijnen was, net zoals de hoofdletter uit respect verdwenen was uit algemene correspondentie in het Nederlands. Vanuit die gedachte leek het passend om in die trend mee te gaan. Toch is er reden om op dit besluit terug te komen. De gewoonte om hoofdletters te gebruiken als je refereert aan God, Jezus of de heilige Geest is in het Nederlands blijven bestaan. In het Groene Boekje tref je de ‘religieuze eerbiedshoofdletters’ aan als richtlijn in het hoofdstuk hoofdletter uit respect. Voornaamwoorden die naar God verwijzen, schrijf je volgens deze richtlijn met een hoofdletter (‘ik geloof in Hem’; ‘God vergist Zich niet’ etc).

De voorzichtige trend uit de jaren zeventig en tachtig dat de religieuze eerbiedshoofdletter ging verdwijnen, is niet verder doorgezet. Op grond daarvan heeft het NBG besloten om in de NBV21 aan te sluiten bij de gangbare praktijk om de persoonlijke voornaamwoorden die naar God, Jezus of de heilige Geest verwijzen met een hoofdletter te schrijven.
Adri Vonk Noordegraaf en Marjan Tromp
terug