Bij de diensten

Op zondag 25 februari is er een doopdienst. We hopen op een mooie, feestelijke dienst. De avonddienst is dan in de Fonteinkerk.
Lees meer 

40-dagentijd collecte 25-2

De diaconie collecteert ook dit jaar met een extra collecte in de Veertigdagen-tijd; iedere week weer voor een ander doel. Deze week collecteren we voor Stichting Hoop voor Albanië. U kunt verder klikken om meer te lezen. 
Lees meer 

Oproep voor Krimpens Kerkblad

Het komende extra nummer van het Krimpens Kerkblad wordt weer een speciaal thema-nummer. Het thema is: De doop. Graag willen we u/jou als lezer uitnodigen om hieraan mee te werken. We zijn vooral op zoek naar mooie doopfoto’s of verhalen.
Lees meer 

Vanuit de pastorie

‘Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
Dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt’
Een hartelijke groet aan u allen, en wees Gode bevolen,
Ds. C. Baggerman
 

Ambtsdragers gaan en komen

Zondag 11 februari 2024 was een bevestigingsdienst waarin ambtsdragers afscheid namen, (her)bevestigd werden en een amtbtsdrager werd onderscheiden. Lees er alles over en bekijk de foto's hieronder.
Lees meer 

Afscheid van een kerkrentmeester

Afgelopen zondag 11 februari nam Leo van der Schelling afscheid van zijn lange, lange loopbaan binnen de kerkenraad. En Leo zou Leo niet zijn als hij niet zijn woordje klaar had om met ons als gemeente te delen hoe hij dat afscheid heeft ervaren. Lees het hierna.
Lees meer 

Onderweg naar Pasen 2024

Avondgebeden onderweg naar Pasen 2024
Op elke woensdag in de veertigdagen- tijd is er een avondgebed om 19.30uur, steeds in een andere kerk. De volgende keer is op 21 februari  in de Rehobothkerk.  Het is belangrijk en waardevol om in deze tijd bij elkaar te komen voor bezinning en gebed.
Lees meer 

Voorlopig resultaat actie Kerkbalans

Met dankbaarheid melden wij hierbij het resultaat van de Actie Kerkbalans 2024. Opbrengst toezeggingen van alle wijkgemeenten samen in 2024 is €431.779,52. Ter vergelijking: de opbrengst toezeggingen van alle wijkgemeenten samen in 2023 was  €411.296,00. Een verhoging in 2024 van 4.9%.

Contactmiddag PCOB

Op dinsdag 27 februari a.s. is er weer een contactmiddag van het PCOB in de Fonteinkerk. Eerst met een jaarvergadering en een tweede deel met mooie verhalen en vogelfoto's door Chris van Rijswijk. Hieronder de details.
Lees meer 

Samen aan tafel!

Op 8 maart 2024 hopen we weer “Samen aan tafel” te gaan. Bent u alleengaand of samen en niet meer in de gelegenheid om samen ”uit” te gaan, wilt u lekker eten en een gezellige avond hebben geeft u dan op, dit kan bij Anita Lissenberg tel.: 0640400343 of email anitalissenberg@kpnmail.nl  
Locatie: achterzaal kerk, inloop vanaf 17:30 uur

Geloofwaardig spreken over God

Rick Benjamins, hoogleraar aan de PThU, komt op woensdag 6 maart  in de Wingerd spreken over het thema: “Hoe kunnen we geloofwaardig blijven spreken over God?” Wees niet bang voor een te moeilijk verhaal. Inloop 19.30uur, begin: 20.00uur. Meer informatie hierna.
Lees meer 

Zangdienst Immanuelkerk 10 maart

In het kader van de veertigdagen-tijd organiseert het Immanuel Blazersensemble een zangdienst met psalmen en  een overdenking op zondag 10 maart 2024 om 16.30uur in de Immanuelkerk, waarbij iedereen van harte wordt uitgenodigd. Een poster met details staat hieronder.
Lees meer 

Contactmiddag ouderen IJsseldijkkerk

De wijkmedewerkers van de IJsseldijkkerk organiseren op donderdagmiddag 14 maart 2024 een contactmiddag voor de ouderen van de gemeente. Deze middag zal in het teken van Pasen staan. Lees er hieronder meer over.
Lees meer 

Wandelplezier 20-03

Op woensdag 20 maart gaan we weer wandelen. U kunt zich aanmelden bij Annemieke:  annemieke.ringoir@gmail.com of bij Edith: edith.vanderham@kpnplanet.nl

Over "Hoopvol naar de haaien?!"

Op 8 februari 2024 ging het in de Immanuelkerk over het onderwerp: krimp in de kerk, met als titel: “Hoopvol naar de haaien?!” Over deze inspirerende avond is meer te lezen en beluisteren en op termijn ook te zien hieronder.
Lees meer 

Nieuws van het NBG

De Bijbel doet het goed in de sociale media, merkt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Dat blijkt uit de cijfers van de diverse kanalen en platforms over 2023.
Lees meer 

Vanuit de Kerkenraad 31-01-24

Nu er steeds meer woningen gereed zijn in centrum zuid en daar ook gemeenteleden heen verhuizen is er in overleg met kerkelijk bureau en wijkouderlingen een kleine wijziging aangebracht in de sectie indeling van de wijken 1 en 7. Hieronder leest u de details.
Lees meer 

Alpha Youth

In maart zal er weer een seizoen van de Alpha Youth in Krimpen aan den IJssel van start gaan. Wij hopen met de hulp van de Heilige Geest onze jeugd te onderwijzen in het geloof in onze God. 
Lees meer 

Veertigdagentijd 2024

Op woensdag 14 februari start de Veertigdagentijd. Via het Bijbelgenootschap en of via de website van Petrus kunt u een gratis boekje aanvragen om u voor te bereiden. In dit artikel staan links naar de betreffende websites.
Lees meer 

Kringen en groepen

U vindt hier de komende data voor de kringen en groepen:
Lees meer 

Tweedehands boeken 25

De tweedehands boeken van deze maand. De opbrengst gaat naar een goed doel. Bij interesse kunt u contact opnemen met Co Koorneef en Willemien Molenaar; zij kunnen de boeken bij u thuis brengen.
Lees meer 

Boekentafel nieuws 77

Elke eerste zondag van de maand na de kerkdienst staat de boekentafel klaar in de achterzalen. Deze digitale boekentafel blijft daarnaast actief. U kunt alle boeken die u wilt bij ons bestellen en we brengen ze bij u thuis. De winstopbrengst van de verkochte boeken gaat naar goede doelen. Meer over de boekentafel leest u HIER. Telkens vindt u hieronder weer andere door het team Boekentafel aanbevolen boeken:
Lees meer 

Vanuit de Kerkrentmeesters

Misschien had u al met belangstelling gelezen over plannen voor verbeteringen aan onze kerk. De kerkrentmeesters leggen daarover een verband met de jaarlijkse vrijwillige bijdrage die van u gevraagd is en vertellen er hieronder meer over. 
Lees meer 

De digitale IJsseldijkkerk

De wereld wordt steeds digitaler en zo ook onze IJsseldijkkerk. Lees hier meer over onze plannen en ons verzoek aan alle leden. Bij voorbaat dank: zo houden we samen de kerkelijke administratie actueel!
Lees meer 

Het besloten gedeelte

Het besloten gedeelte is te bereiken voor wijk-gemeenteleden en nieuwsbrieflezers door in te loggen op een account dat u kunt aanvragen kan via de link in het hier afgebeelde slot.

Nieuwsarchief

Als u ingelogd bent als kerklid en/of nieuwsbrieflezer kunt u HIER het nieuwsarchief bekijken voor oudere artikelen.