Kampvuuravond 31-10-2020

Krimpen Zingt dienst online

Vanuit de pastorie

Vreemde tijden, opnieuw met beperkingen. Daar word je misschien niet blij van. Hoe lang dit nog gaat duren? Daar durf je misschien ook niet eens aan te denken. De woorden van Psalm 27 uit de belijdenisdienst mogen troost geven:
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER
Met hartelijke groet en Gods zegen gewenst,
Ds. C. Baggerman
 

Boekentafel nieuws

Nu er geen koffie drinken is in de kerk is er dus ook geen boekentafel.
Toch willen we u graag op de hoogte houden over onze boeken .
Regelmatig willen we een nieuwsbrief mailen.
U kunt alle boeken bij ons bestellen.
Wij nemen ook boekenbonnen aan.
Graag brengen wij de boeken bij u thuis.
We versturen sinds kort een nieuwsbrief. Wilt u die nieuwsbrief ook ontvangen? 
Meldt u dan HIER aan.
Hartelijke groet, Team boekentafel

Kerstkaartactie voor gedetineerden

Kerst wordt in deze coronatijd voor de meeste mensen een moeilijke periode. Voor de ruim 300 mannen in de P.I. de IJssel al helemaal. De afgelopen maanden zijn voor hen zeer moeilijk geweest. Ze mochten geen bezoek ontvangen en ook de vrijwilligers waren niet meer welkom.
Met kerst laten we merken dat de kerken de mannen in de P.I. niet vergeten. Zij krijgen altijd een presentje, een kerstgroet van alle kerken en een (vaak eigengemaakte) kerstkaart die ze zelf kunnen versturen.
Zijn er mensen die hier kaarten voor willen maken?

De Protestantse Kerk bruist!

Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland wordt bepaald niet met de armen over elkaar gezeten tot er weer betere tijden zullen aanbreken! Op de nieuwspagina is zo veel te ontdekken, dat het echt niet in één artikel past. Daarom willen we elke week kijken of er iets is dat u beslist niet mag missen. En dat zijn deze eerste keer zelfs twee berichten:
Blijf kalm met een Psalm
en:
Op 31 oktober -Hervormingsdag- houdt minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ Meer hierover in de nieuwsbrief IJsseldijkkerk van volgende week of, als u niet kunt wachten: op de website van de protestantsekerk.nl

Geen bezoek en kringen


Naast de wijzigingen in de kerkdienst moeten we helaas voorlopig ook weer zeer terughoudend zijn met het bezoekwerk. We maken dus even geen afspraken om op bezoek te komen, maar u kunt wel altijd contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling.

Ook van kringwerk, zo dit al gestart was, wordt voorlopig weer even afgezien. Geen bijbeluur, bijbelkring, gebedskring enz. En helaas: ook even geen Eethuiscatechese, zoals u in de extra nieuwsbrief van 6 oktober hebt kunnen lezen.

Bij de kerkdiensten

De zondagen van september hebben we een aantal Psalmen gelezen, Psalm 1, Psalm 13, Psalm 14 en Psalm 27. Eeuwenoude teksten, die dicht bij ons levensgevoel kunnen liggen.
Op 11 oktober sluit ik weer aan bij het rooster van de kindernevendienst, het toch wel tragische einde van Saul (1 Samuël 31). Op 25 oktober nemen we de draad van de Matteüslezingen weer op, met Mt. 19:16-30 en op 1 november Mt. 20:1-16.
Bid u ook voor de kerk en voor deze wereld, dat we verlost zullen worden van deze verschrikkelijke ziekte met alle beperkingen. Bid voor artsen, verpleegkundigen, zorgpersoneel, bid voor onderzoekers en geleerden, voor degenen die regeren en beslissingen moeten nemen. 
In de kerk of thuis: goede en gezegende diensten gewenst!
 

ZWO kalender en kerstkaarten

Vanaf 1 oktober tot 1 december is de bekende Zendingserfgoedkalender 2021 weer te verkrijgen. Deze kalender toont dit jaar batiks van Ds.Kristian Aris Widodo en de Batik Workshop Kalipenten uit Yogyakarta, Java, Indonesie.
Dit jaar zijn er ook Kerstkaarten gemaakt , waarop de afbeeldingen van het werk van Ds. Aris uit Indonesie. Het thema van deze kaarten is : De herders, de geboorte, de Wijzen en de vlucht naar Egypte .

En toch: Belijdeniscatechisatie

Op zondag 4 oktober was de belijdenisdienst. We zijn heel dankbaar dat ondanks alle beperkende voorwaarden dit toch door kon gaan. 
Nu willen we ook graag weer beginnen met een nieuwe groep. Kwam je er vorig jaar nog niet aan toe, twijfel je nog, of denk je: dit is het moment? Meld je aan!
Belijdeniscatechisatie is samen praten over je geloof en over je vragen, samen zoeken naar jouw plaats in de gemeente, ervoor uitkomen dat je een kind van God bent. Het is niet ‘het diploma voor perfecte gelovigen’.
Het is laten zien: ik heb God nodig.
We leven in een vreemde tijd en juist nu is het goed en belangrijk om je intensief met het geloof bezig te houden.
Bel of mail mij dominee@ijsseldijkkerk.nl of 0180-761661!

Vanuit de kerkenraad 16-09-20

Nu de werkelijkheid van alledag zo snel verandert, krijgt u vaker berichten vanuit de kerkenraad. Tijdens de consistorievergadering van de kerkenraad is gezocht naar manieren om in deze tijd als gemeente met elkaar mee te leven.
Pastoraat is en blijft een belangrijk onderdeel van het werk van de kerkenraad, met name van de ouderlingen en pastoraal medewerkers. Maar eigenlijk is pastoraat iets van de gehele gemeente! Het omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Wat fijn dat dit in onze gemeente ook leeft en gebeurt! Maar... helaas merken we toch nog wel eens dat dingen niet bekend zijn bij de predikant of ouderling, terwijl iets wel bekend is bij gemeenteleden.(ziekte, eenzaamheid, zorgen...)

Nieuwsarchief

Indien u ingelogd bent als kerklid kunt u hier het nieuwsarchief bekijken voor de oudere artikelen.