laten dopen

Voor dopen kunt u het beste contact opnemen met onze predikant.
De beschikbare data daarvoor kunt u bij hem navragen.

De Heilige doop

Voorwaarden voor de doop
De Heilige Doop wordt bediend aan de kinderen van wie de ouders behoren tot onze wijkgemeente. Om uw kind te laten dopen dient tenminste één van de ouders dooplid of belijdend lid te zijn.
Ouders die niet tot onze wijkgemeente behoren dienen, voorafgaande aan de bediening van de doop, schriftelijk toestemming te vragen aan de wijkkerkenraad. Indien de Kerkenraad hiermee instemt, dienen zij schriftelijk toestemming (consent) aan te vragen bij de (wijk)kerkenraad van de wijk waartoe zij behoren. In dit geval doet de scriba van onze wijkgemeente, binnen acht dagen na de bediening van de Heilige Doop, mededeling daarvan aan de (wijk)kerkenraad die het betreffende consent heeft afgegeven.
De zondagen waarop de Heilige Doop plaats vindt worden, in overleg met predikant en ouders, vastgesteld.

Doopgesprek

Ouders die hun kind willen laten dopen, nemen contact op met de predikant. Deze maakt een afspraak voor een doopgesprek, bij voorkeur gelijktijdig met de eventueel andere doopouders. Het is gewenst dat de ouderling van dienst bij het gesprek aanwezig is. Met de doopouders worden ook alle organisatorische zaken besproken.
Er mogen tijdens de dienst geen foto’s of video-opnamen worden gemaakt door familie of kennissen. Een hiervoor aangesteld gemeentelid maakt foto’s tijdens het dopen welke aan de doopouders beschikbaar worden gesteld.
terug