Krimpens Kerkblad

Het Krimpens Kerkblad is een gezamenlijke uitgave van de Fonteinkerk, Wingerd en IJsseldijkkerk wijkgemeenten en verschijnt 1x per maand. De bezorging wordt door jongeren gedaan.
 
Abonnementen
De abonnementsprijs is € 23,75 per jaar. Een postabonnement kost € 58,00 per jaar. 
Het abonnementsgeld wordt in het 1ste kwartaal van ieder jaar aan de abonnees in rekening gebracht middels een factuur.

Wilt u ook abonnee worden van het Krimpens Kerkblad?
Aanmelden voor een abonnement kan via   Het kerkblad wordt bezorgd door jongeren uit de verschillende kerken. 
Indien het blad op zaterdag na de verschijningsdatum om 12.00 uur niet is bezorgd, kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor de bezorging in uw wijk. 
terug