Coördinator pastoraat


Heeft u iets te melden van lief en/of leed geeft u dit dan door aan de coördinator pastoraat Anita Lissenberg. Zij geeft deze berichten door aan de wijkouderling, dominee, scriba. 
Tel.  06 40400343
E:anitalissenberg@kpnmail.nl
 


Bijvoorbeeld: geboorte, doop, trouwplannen, ziekte, ziekenhuisopname, thuis komen uit ziekenhuis of revalidatie enz. Zo willen we proberen de informatie, ook die uit de wandelgangen, op tijd op de juiste plaats te krijgen.
Helpt u mee?
terug