De digitale IJsseldijkkerk

De wereld wordt steeds digitaler en zo ook onze IJsseldijkkerk. Ons leden registratie systeem (LRP) is al lang digitaal maar nog niet gevuld met alle e-mail adressen. Voor uitnodigingen en communicatie gaan we steeds meer gebruik maken van e-mail. (i.p.v. het rondbrengen van briefjes). Zo krijgt u ook de nieuwsbrief digitaal en zijn er de laatste tijd al uitnodigingen van medewerkers- en ontmoetingsbijeenkomsten digitaal verstuurd.

Als u de genoemde uitnodigingen nog niet digitaal ontvangen heeft en u wel gebruik maakt van e-mail dan zou het fijn zijn als u het adres wilt delen met het kerkelijk bureau. U kunt uw e-mailadres delen met het kerkelijk bureau zodat zij het kunnen opnemen in LRP. Dit geldt overigens ook voor uw telefoonnummer.
U kunt een e-mail sturen naar: kerkbureaupgk-la@kpnmail.nl

Vermeldt a.u.b. ook uw naam/ adres, aangezien niet alle e-mailadressen herkenbaar zijn.
Ook missen we nog veel telefoonnummers van gemeenteleden, wat het contact zoeken natuurlijk niet makkelijk maakt. Indien u met meerdere mensen van hetzelfde e-mailadres gebruikmaakt of als uw 'huishouden' uit meerdere personen bestaat en van meerdere e-mailadressen gebruikmaakt, weten we dit ook graag.
Wij vragen deze gegevens natuurlijk alleen voor ons eigen gebruik, er worden nooit gegevens doorgegeven aan derden.


Opmerking: als u geen gebruikmaakt van e-mail dan blijft u uiteraard wel uw uitnodigingen ed. per brief krijgen! Bij voorbaat dank voor uw hulp. Het gaat onze bezorgers veel tijd schelen.

Bij voorbaat dank: zo houden we samen de kerkelijke administratie actueel!
 
terug