Vanuit de pastorie


Tussen Pasen en Pinksteren lazen we de eerste Petrusbrief. Mij heeft dat wel geïnspireerd, om met zo’n tekst bezig te zijn. Indringende woorden over christen zijn in een niet-zo-christelijke wereld… De allerlaatste woorden van de brief mogen blijven klinken: ‘Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen.”

Wees allen Gode bevolen!
Ds. C. Baggerman
 
terug