Vanuit de pastorie


De schriftlezingen over Elia en de tijd van koning Achab hebben iets wonderlijks, vind ik. Hoewel het zo’n andere tijd is, en zo lang geleden, is wat er beschreven wordt, nog zo akelig modern: over macht, corruptie, en het kiezen voor de afgod van groei en groot en lekker. Wat een gelijkenis is dat met onze tijd. En in die tijd is dit dan weer hoopgevend, ook voor ons nu: de HERE is trouw – ook als wij ontrouw zijn.

Alle goeds en Gods zegen toegewenst, Ds. C. Baggerman
terug